Mediaelectronics
Kromme elleboog 6 Boortmeerbeek, 3191
Phone: +32476337416


Herroepingsrecht

 

Deze bepaling geldt uitsluitend voor de internetverkoop aan consumenten.
Overeenkomstig de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming (Art. 46, $1, 2°) heeft de consument het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief, binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.

Nadat u gemeld heeft dat u de overeenkomst wil herroepen, heeft u 14 dagen de tijd om het product terug te sturen. Deze termijn moet de klant toelaten het gekochte product te beoordelen zoals in een winkel. Tijdens de herroepingstermijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het goed en de verpakking. Hij zal het goed slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het goed wenst te behouden.

Wanneer u gebruikte, geïnstalleerde, beschadigde of onvolledige toestellen zou retourneren, kunnen er kosten in rekening worden gebracht. Dit door middel van een waardevermindering. Immers, als consument bent u aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het behandelen van de goederen dat verder gaat dan nodig was om de goede werking van de goederen vast te stellen.

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op geleverde goederen die zijn vervaardigd volgens de specificaties van de consument of op goederen die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn.

Het herroepingsrecht is niet van toepassing wanneer de prijs van goederen of diensten is gebonden aan schommelingen op de financiële markt waarop de onderneming of de beoefenaar van een vrij beroep geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen.

Het herroepingsrecht is niet van toepassing voor rechtspersonen of voor producten aangekocht door een natuurlijk persoon voor beroepsgebruik.

Retourneren